Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
1X14   37.992 1 0 2 0 37.996 44.750 . 84.9 . 0.4
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4A  GBR 29 1 0 2 0 33 . . . . 0.4
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 12.406 0 0 0 0 12.406 . . . . .
7B  EEC 8 0 0 0 0 8 . . . . .
7C  EEC 15.805 0 0 0 0 15.805 . . . . .
7C  INT 646 0 0 0 0 646 . . . . .
7K  EEC 7.876 0 0 0 0 7.876 . . . . .
7K  INT 1.222 0 0 0 0 1.222 . . . . .
2A4AXF   0 0 0 0 0 0 275 . . . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020