Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
1X14   24.041 1.548 2.095 2.292 0 29.976 34.892 . 85.9 . 3756.8
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 15 5 0 4 0 24 . . . . 1.2
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 13 0 2.095 2.287 0 4.395 . . . . 523.7
7B  EEC 8 0 0 0 0 8 . . . . .
7C  EEC 14.261 1.543 0 0 0 15.805 . . . . 3231.9
7C  INT 646 0 0 0 0 646 . . . . .
7K  EEC 7.876 0 0 0 0 7.876 . . . . .
7K  INT 1.222 0 0 0 0 1.222 . . . . .
2A4AXF   0 0 0 0 0 0 275 . . . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020