Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
1X14   20 5 2 1 0 29 32.399 . 0.1 . 4.4
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 6 2 0 0 0 8 . . . . 1.2
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 3 2 0 0 0 5 . . . . 1.3
7A  EEC 0 0 2 1 0 3 . . . . 0.5
7B  EEC 12 1 0 0 0 13 . . . . 1.3
2A4AXF   0 0 0 0 0 0 275 . . . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020