Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
1X14 I alt 45.437 1 1 0 0 45.439 44.621 . 101.8 . 0.7
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN EEC 16 0 0 0 0 16 . . . . 0.0
4A  GBR 11 0 0 0 0 11 . . . . 0.1
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4B  NOR 4 1 1 0 0 6 . . . . 0.4
6A  EEC 5.021 0 0 0 0 5.021 . . . . .
6A  GBR 14.788 0 0 0 0 14.788 . . . . .
6B  EEC 1.972 0 0 0 0 1.972 . . . . .
7C  EEC 16.428 0 0 0 0 16.428 . . . . .
7J  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
7J  GBR 3 0 0 0 0 3 . . . . .
7K  EEC 7.186 0 0 0 0 7.186 . . . . .
8A  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . .
2A4AXF I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021