Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Blåhvilling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
1X14 I alt 9 4 3 0 0 16 36.723 . 0.0 . 7.9
2A  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 2 0 0 2 . . . . 0.9
4A  GBR 6 0 1 0 0 8 . . . . 3.9
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
7H  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 1.3
7J  GBR 0 2 0 0 0 2 . . . . 0.9
8A  EEC 0 2 0 0 0 2 . . . . 1.0
2A4AXF I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2A  FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
5B2 FRO 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. Januar 2022 3:11. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021