Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Brosme
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-C.   2 0 0 0 0 3 71 . 3.6 . 0.1
4A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
04-N.   30 0 0 0 0 31 163 . 18.9 . 0.2
4A  NOR 29 0 0 0 0 29 . . . . 0.2
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3A/BCD   1 0 0 0 0 1 17 . 5.9 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
567EI.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
2B  XSV 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015