Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Brosme
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-C.   3 0 0 0 0 3 71 . 4.4 . 0.0
4A  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
04-N.   33 1 0 1 0 35 165 . 21.0 . 0.4
4A  NOR 32 1 0 1 0 34 . . . . 0.3
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3A/BCD   1 0 0 0 0 1 17 . 5.6 . 0.0
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
567EI.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016