Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   6.994 223 63 64 0 7.344 24.470 . 30.0 . 202.8
3AN EEC 2.513 0 0 0 0 2.513 . . . . 3.5
3AN NOR 47 0 0 0 0 47 . . . . .
3AS EEC 4.435 223 63 64 0 4.785 . . . . 199.3
2AC4-C   181.853 8.626 3.681 4.226 0 198.386 225.447 . 88.0 . 4971.4
4A  EEC 77 0 0 0 0 77 . . . . .
4B  EEC 159.286 8.432 1.234 2.433 0 171.385 . . . . 3218.2
4C  EEC 22.490 194 2.447 1.793 0 26.924 . . . . 1753.2
3BCD-C   18.116 222 46 0 0 18.385 19.194 . 95.8 . 104.0
3C  EEC 2.421 222 46 0 0 2.689 . . . . 103.9
3D24EEC 1.063 0 0 0 0 1.063 . . . . 0.0
3D25EEC 2.837 0 0 0 0 2.837 . . . . .
3D26EEC 975 0 0 0 0 975 . . . . .
3D27EEC 1.791 0 0 0 0 1.791 . . . . .
3D28EEC 2.916 0 0 0 0 2.916 . . . . .
3D29EEC 6.113 0 0 0 0 6.113 . . . . .
7DE.   185 0 0 0 0 185 1.566 . 11.8 . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7E  EEC 185 0 0 0 0 185 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note : Der kan indgå negative tal, hvilket skyldes korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
BRS03A. Hvilling 334.9
Kuller 0.6
Rødspætte 3.9
I alt 339.3
BRS3BCD-C Sild 615.6
I alt 615.6
BRS2AC4-C Hvilling 4222.6
Ising 520.6
I alt 4743.2