Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   659 189 0 3 347 1.167 22.300 . 5.2 . 106.1
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 659 189 76 3 347 1.167 . . . . 106.1
2AC4-C   91.947 9.608 0 3.026 0 102.767 163.546 . 62.8 . 2229.6
4A  EEC 97 0 0 0 0 92 . . . . -1.4
4B  EEC 88.571 9.608 16 3.026 0 99.397 . . . . 2189.6
4C  EEC 3.279 0 0 0 0 3.279 . . . . 41.4
3BCD-C   26.595 0 42 481 0 27.118 30.088 . 90.1 . 365.9
3C  EEC 767 0 0 481 0 1.248 . . . . .
3D24EEC 891 0 42 0 0 933 . . . . 72.5
3D25EEC 5.666 0 0 0 0 5.666 . . . . 6.9
3D26EEC 8.056 0 0 0 0 8.056 . . . . 175.9
3D27EEC 3.835 0 0 0 0 3.835 . . . . 18.5
3D28EEC 4.249 0 0 0 0 4.249 . . . . 92.1
3D29EEC 3.131 0 0 0 0 3.131 . . . . .
7DE.   0 0 0 0 0 0 134 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note : Der kan indgå negative tal, hvilket skyldes korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016 

Bifangster under fodnoter eller 9 % regel

Kvote Tons
levende
vægt
BRS03A. Hvilling 172.3
I alt 172.3
BRS3BCD-C Sild 30.3
I alt 30.3
BRS2AC4-C Hvilling 1344.7
I alt 1344.7