Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   3.917 0 0 0 0 3.917 5.861 . 66.8 . 57.0
3AN EEC 295 0 0 0 0 295 . . . . .
3AS EEC 3.622 0 0 0 0 3.622 . . . . 57.0
2AC4-C   115.991 4.183 0 28 0 120.066 129.570 . 92.7 . 2237.9
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4B  EEC 107.118 4.183 17 28 0 111.193 . . . . 2237.8
4C  EEC 8.872 0 0 0 0 8.872 . . . . .
3BCD-C   30.615 174 217 3 0 31.009 34.466 . 90.0 . 414.2
3C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3D24EEC 7 0 0 0 0 7 . . . . .
3D25EEC 11.452 174 217 3 0 11.846 . . . . 125.0
3D26EEC 7.738 0 0 0 0 7.738 . . . . .
3D27EEC 2.316 0 0 0 0 2.316 . . . . .
3D28EEC 5.676 0 0 0 0 5.676 . . . . 132.1
3D29EEC 3.423 0 0 0 0 3.423 . . . . 157.0
7DE.   0 0 0 0 0 0 120 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note : Der kan indgå negative tal, hvilket skyldes korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller Sild
BRS03A. 3AN EEC 0,1 . . 0,1
3AS EEC 1,5 . . 1,5
BRS03A.2 3AN EEC 89,4 1,3 . 90,6
3AN NOR 0,5 . . 0,5
3AS EEC 157,0 3,6 . 160,6
BRS3BCD-C 3D25EEC . . 43,1 43,1
BRS2AC4-C.2 4A  EEC 3,1 . . 3,1
4B  EEC 887,5 . . 887,5
4C  EEC 0,8 . . 0,8
BRS2AC4-C 4B  EEC 11,1 . . 11,1
4C  EEC 0,2 . . 0,2