Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03A.   514 0 0 0 0 514 1.498 . 34.3 . .
3AN EEC 47 0 0 0 0 47 . . . . .
3AS EEC 466 0 0 0 0 466 . . . . .
03A.2   9.091 53 159 0 0 9.303 31.927 . 29.1 . 338.5
3AN EEC 2.411 0 0 0 0 2.411 . . . . .
3AS EEC 6.653 53 159 0 0 6.865 . . . . 338.5
3AN NOR 26 0 0 0 0 26 . . . . .
2AC4-C   129.822 0 0 0 0 129.822 132.663 . 97.9 . .
4A  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
4B  EEC 129.443 0 0 0 0 129.443 . . . . .
4C  EEC 376 0 0 0 0 376 . . . . .
2AC4-C.2   122.991 91 65 27 0 123.174 143.863 . 85.6 . 1078.6
4A  EEC 505 16 0 0 0 521 . . . . 127.2
4B  EEC 120.936 75 65 27 0 121.104 . . . . 564.1
4C  EEC 1.549 0 0 0 0 1.549 . . . . 387.3
3BCD-C   25.844 665 0 0 0 26.509 28.441 . 93.2 . 237.2
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D24EEC 3 1 0 0 0 4 . . . . 0.2
3D25EEC 16.404 60 0 0 0 16.464 . . . . 52.0
3D26EEC 1.067 0 0 0 0 1.067 . . . . 8.8
3D27EEC 786 0 0 0 0 786 . . . . 12.8
3D28EEC 4.877 363 0 0 0 5.240 . . . . 102.9
3D29EEC 2.706 242 0 0 0 2.948 . . . . 60.5
7DE.   0 0 0 0 0 0 51 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart
Makrel Hvilling Kuller Sild
Tons i alt Tons i alt Tons i alt Tons i alt
BRS03A. 3AN EEC 0,1 0,1 . .
3AS EEC 0,9 1,5 . .
BRS03A.2 3AN EEC 17,7 89,4 1,3 .
3AN NOR 0,3 0,5 . .
3AS EEC 22,5 157,0 3,6 .
BRS3BCD-C 3D25EEC . . . 43,1
BRS2AC4-C.2 4A  EEC . 2,2 . .
4B  EEC 927,6 888,4 . .
4C  EEC 0,3 0,8 . .
BRS2AC4-C 4B  EEC 241,2 11,1 . .
4C  EEC . 0,2 . .
All 1.210,6 1.151,2 4,9 43,1