Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
03A.   513 0 0 0 0 513 912 . 56.2 . .
3AN EEC 47 0 0 0 0 47 . . . . .
3AS EEC 465 0 0 0 0 465 . . . . .
03A.2   3.723 152 232 93 0 4.200 25.482 . 16.5 . 244.0
3AN EEC 1.614 0 117 93 0 1.824 . . . . 69.0
3AS EEC 2.083 152 115 0 0 2.350 . . . . 175.0
3AN NOR 26 0 0 0 0 26 . . . . .
2AC4-C   98.817 7.966 7.120 2.830 0 116.733 140.738 . 82.9 . 6861.6
4A  EEC 3 10 0 55 0 69 . . . . 2.5
4B  EEC 98.438 7.956 7.120 2.774 0 116.289 . . . . 6859.1
4C  EEC 376 0 0 0 0 376 . . . . .
3BCD-C   24.378 0 107 88 0 24.573 29.879 . 82.2 . 26.8
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D24EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
3D25EEC 15.313 0 107 88 0 15.508 . . . . 26.8
3D26EEC 1.032 0 0 0 0 1.032 . . . . .
3D27EEC 735 0 0 0 0 735 . . . . .
3D28EEC 4.589 0 0 0 0 4.589 . . . . .
3D29EEC 2.706 0 0 0 0 2.706 . . . . .
7DE.   0 0 0 0 0 0 489 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note : Der kan indgå negative tal, hvilket skyldes korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart
Hvilling Kuller Sild
Tons i alt Tons i alt Tons i alt
BRS03A. 3AN EEC 0,1 . .
3AS EEC 1,5 . .
BRS03A.2 3AN EEC 59,7 1,2 .
3AN NOR 0,5 . .
3AS EEC 66,5 3,1 .
BRS3BCD-C 3D25EEC . . 43,1
BRS2AC4-C 4A  EEC 0,1 . .
4B  EEC 568,8 . .
4C  EEC 0,2 . .
All 697,4 4,3 43,1