Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
03A.   119 0 0 0 0 119 8.068 . 1.5 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 119 0 0 0 0 119 . . . . .
2AC4-C   564 0 0 0 0 564 118.339 . 0.5 . .
4A  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
4B  EEC 185 0 0 0 0 185 . . . . .
4C  EEC 376 0 0 0 0 376 . . . . .
3BCD-C   11.227 1.873 2.575 741 616 17.033 20.547 . 82.9 . 2003.6
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D24EEC 0 0 0 23 0 23 . . . . .
3D25EEC 3.221 1.283 2.337 718 616 8.176 . . . . 1198.7
3D26EEC 826 25 238 0 0 1.089 . . . . 80.1
3D27EEC 582 237 0 0 0 819 . . . . 170.7
3D28EEC 4.335 304 0 0 0 4.639 . . . . 390.3
3D29EEC 2.263 24 0 0 0 2.287 . . . . 163.8
7DE.   0 0 0 0 0 0 489 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note : Der kan indgå negative tal, hvilket skyldes korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Sild Hvilling
BRS3BCD-C 3D25EEC 31,2 . 31,2
BRS2AC4-C 4B  EEC . 0,1 0,1
4C  EEC . 0,2 0,2