Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
03A.   9.347 0 0 0 0 9.347 25.987 . 36.0 . .
3AN EEC 2.422 0 0 0 0 2.422 . . . . .
3AN NOR 26 0 0 0 0 26 . . . . .
3AS EEC 6.899 0 0 0 0 6.899 . . . . .
03A.2   0 0 0 25 0 25 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 25 0 25 . . . . .
2AC4-C   123.717 0 0 0 0 123.717 142.974 . 86.5 . 44.4
4A  GBR 521 0 0 0 0 521 . . . . .
4B  EEC 121.439 0 0 0 0 121.439 . . . . 44.4
4B  GBR 3 0 0 0 0 3 . . . . .
4C  EEC 1.754 0 0 0 0 1.754 . . . . .
2AC4-C.2   1.031 3.352 1.456 5.029 0 10.868 . . . . 1459.8
4B  EEC 1.031 3.352 1.456 5.029 0 10.868 . . . . 1459.8
3BCD-C   23.518 0 0 0 0 23.518 24.328 . 96.7 . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D24EEC 15 0 0 0 0 15 . . . . .
3D25EEC 5.685 0 0 0 0 5.685 . . . . .
3D26EEC 11.598 0 0 0 0 11.598 . . . . .
3D27EEC 1.506 0 0 0 0 1.506 . . . . .
3D28EEC 3.424 0 0 0 0 3.424 . . . . .
3D29EEC 1.291 0 0 0 0 1.291 . . . . .
7DE.   0 0 0 0 0 0 166 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   4 0 0 0 0 4 . . . . .
7C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7C  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart
Makrel Hvilling Kuller Sild
Tons i alt Tons i alt Tons i alt Tons i alt
BRS03A. 3AN EEC 17,7 89,4 1,3 .
3AN NOR 0,3 0,5 . .
3AS EEC 22,5 157,0 3,6 .
BRS03A.2 3AN EEC . 0,9 . .
BRS3BCD-C 3D25EEC . . . 52,5
3D26EEC . . . 10,4
BRS2AC4-C 4A  GBR . 2,2 . .
4B  EEC 927,6 888,8 . .
4C  EEC 0,3 0,8 . .
BRS2AC4-C.2 4B  EEC . 206,2 . .
All 968,3 1.345,8 4,9 62,9