Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
03A.   9.336 0 0 0 0 9.336 30.081 . 31.0 . 8.4
3AN EEC 2.411 0 0 0 0 2.411 . . . . .
3AN NOR 26 0 0 0 0 26 . . . . .
3AS EEC 6.899 0 0 0 0 6.899 . . . . 8.4
2AC4-C   123.516 0 0 0 0 123.516 142.974 . 86.4 . .
4A  EEC 521 0 0 0 0 521 . . . . .
4B  EEC 121.241 0 0 0 0 121.241 . . . . .
4C  EEC 1.754 0 0 0 0 1.754 . . . . .
3BCD-C   18.276 2.277 1.778 931 0 23.262 21.993 . 105.8 . 1279.5
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D24EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D25EEC 4.767 337 338 0 0 5.442 . . . . 410.2
3D26EEC 8.219 1.939 1.440 0 0 11.598 . . . . 844.9
3D27EEC 575 0 0 931 0 1.506 . . . . 24.5
3D28EEC 3.424 0 0 0 0 3.424 . . . . .
3D29EEC 1.291 0 0 0 0 1.291 . . . . .
7DE.   0 0 0 0 0 0 122 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   4 0 0 0 0 4 . . . . 0.2
7C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.2
7C  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note: '.2' efter kvote anvendes på kvoter med forskudt kvoteår efter skæringsdatoen.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart
Makrel Hvilling Kuller Sild
Tons i alt Tons i alt Tons i alt Tons i alt
BRS03A. 3AN EEC 17,7 89,4 1,3 .
3AN NOR 0,3 0,5 . .
3AS EEC 22,5 157,0 3,6 .
BRS3BCD-C 3D25EEC . . . 54,0
3D26EEC . . . 10,4
BRS2AC4-C 4A  EEC . 2,2 . .
4B  EEC 927,6 888,4 . .
4C  EEC 0,3 0,8 . .
All 968,3 1.138,3 4,9 64,4