Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A. I alt 9.347 0 0 0 0 9.347 25.987 . 36.0 . .
3AN EEC 2.422 0 0 0 0 2.422 . . . . .
3AN NOR 26 0 0 0 0 26 . . . . .
3AS EEC 6.899 0 0 0 0 6.899 . . . . .
03A.2 I alt 269 7 0 0 0 276 4.844 . 5.7 . 41.1
3AN EEC 60 7 0 0 0 67 . . . . 1.8
3AS EEC 209 0 0 0 0 209 . . . . 39.4
2AC4-C I alt 123.717 0 0 0 0 123.717 142.975 . 86.5 . .
4A  GBR 521 0 0 0 0 521 . . . . .
4B  EEC 121.439 0 0 0 0 121.439 . . . . .
4B  GBR 3 0 0 0 0 3 . . . . .
4C  EEC 1.754 0 0 0 0 1.754 . . . . .
2AC4-C.2 I alt 63.041 845 608 1.127 0 65.620 98.291 . 66.8 . 377.1
4A  GBR 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
4B  EEC 62.159 224 417 1.127 0 63.926 . . . . 174.2
4C  EEC 880 621 191 0 0 1.691 . . . . 202.9
3BCD-C I alt 23.704 79 209 121 0 24.113 25.494 . 94.6 . 106.9
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D24EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D25EEC 5.884 79 209 121 0 6.294 . . . . 106.9
3D26EEC 11.598 0 0 0 0 11.598 . . . . .
3D27EEC 1.506 0 0 0 0 1.506 . . . . .
3D28EEC 3.424 0 0 0 0 3.424 . . . . .
3D29EEC 1.291 0 0 0 0 1.291 . . . . .
7DE. I alt 0 0 0 0 0 0 289 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 4 0 0 0 0 4 . . . . .
7C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7C  INT 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart
Hvilling Makrel Kuller Sild
Tons i alt Tons i alt Tons i alt Tons i alt
BRS03A. 3AN EEC 89,4 17,7 1,3 .
3AN NOR 0,5 0,3 . .
3AS EEC 157,0 22,5 3,6 .
BRS03A.2 3AN EEC 3,5 . 0,0 .
3AS EEC 4,2 . 1,3 .
BRS3BCD-C 3D25EEC . . . 54,0
3D26EEC . . . 10,4
BRS2AC4-C 4A  GBR 2,2 . . .
4B  EEC 888,8 927,6 . .
4C  EEC 0,8 0,3 . .
BRS2AC4-C.2 4B  EEC 1.098,8 . . .
4C  EEC 8,7 . . .
All 2.253,8 968,3 6,2 64,4