Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
03A.   9.303 0 0 0 0 9.303 30.081 . 30.9 . .
3AN EEC 2.411 0 0 0 0 2.411 . . . . .
3AN NOR 26 0 0 0 0 26 . . . . .
3AS EEC 6.865 0 0 0 0 6.865 . . . . .
2AC4-C   123.516 0 0 0 0 123.516 142.974 . 86.4 . 5.2
4A  EEC 521 0 0 0 0 521 . . . . 0.1
4B  EEC 121.241 0 0 0 0 121.241 . . . . 5.2
4C  EEC 1.754 0 0 0 0 1.754 . . . . .
3BCD-C   6.152 1.651 3.184 265 1.056 12.309 21.993 . 56.0 . 2404.4
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D25EEC 976 289 482 265 76 2.088 . . . . 392.1
3D26EEC 1.478 1.282 1.712 0 965 5.437 . . . . 1071.0
3D27EEC 192 58 198 0 0 448 . . . . 112.1
3D28EEC 3.083 0 793 0 15 3.891 . . . . 762.0
3D29EEC 423 23 0 0 0 445 . . . . 67.2
7DE.   0 0 0 0 0 0 122 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note: '.2' efter kvote anvendes på kvoter med forskudt kvoteår efter skæringsdatoen.
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart
Makrel Hvilling Kuller Sild
Tons i alt Tons i alt Tons i alt Tons i alt
BRS03A. 3AN EEC 17,7 89,4 1,3 .
3AN NOR 0,3 0,5 . .
3AS EEC 22,5 157,0 3,6 .
BRS3BCD-C 3D25EEC . . . 48,4
BRS2AC4-C 4A  EEC . 2,2 . .
4B  EEC 927,6 888,4 . .
4C  EEC 0,3 0,8 . .
All 968,3 1.138,3 4,9 48,4