Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
03A. I alt 964 0 0 0 0 964 4.436 . 21.7 . .
3AN EEC 83 0 0 0 0 83 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 881 0 0 0 0 881 . . . . .
03A.2 I alt 0 0 0 0 0 0 3.715 . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C I alt 87.495 0 0 0 0 87.495 97.259 . 90.0 . .
4A  GBR 2 0 0 0 0 2 . . . . .
4B  EEC 82.190 0 0 0 0 82.190 . . . . .
4B  GBR 2.838 0 0 0 0 2.838 . . . . .
4C  EEC 2.465 0 0 0 0 2.465 . . . . .
2AC4-C.2 I alt 1.039 1.825 2.222 7.803 4.641 17.529 54.621 . 32.1 . 1185.7
4B  EEC 1.039 1.733 2.222 7.803 4.641 17.437 . . . . 1162.7
4B  GBR 0 92 0 0 0 92 . . . . 23.0
3BCD-C I alt 24.200 0 0 0 0 24.200 24.566 . 98.5 . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D24EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D25EEC 6.011 0 0 0 0 6.011 . . . . .
3D26EEC 10.357 0 0 0 0 10.357 . . . . .
3D27EEC 674 0 0 0 0 674 . . . . .
3D28EEC 7.027 0 0 0 0 7.027 . . . . .
3D30EEC 131 0 0 0 0 131 . . . . .
7DE. I alt 0 0 0 0 0 0 96 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7DE.2 I alt 0 0 0 0 0 0 1.601 . . . .
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7K  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Brisling
Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller Sild
03A. 3AN EEC 3,4 . . 3,4
3AS EEC 10,9 1,4 . 12,3
2AC4-C 4B  EEC 1.132,0 . . 1.132,0
4B  GBR 128,6 . . 128,6
4C  EEC 21,8 . . 21,8
2AC4-C.2 4B  EEC 84,0 . . 84,0
4B  GBR 2,2 . . 2,2
3BCD-C 3D25EEC . . 113,2 113,2
Tons i alt 1.382,7 1,4 113,2 1.497,3

Note: Bifangster indgår i den samlede kvoteudnyttelse ovenfor