Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Brisling
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
03A. I alt 655 110 0 0 0 765 4.844 . 15.8 . 382.4
3AN EEC 67 0 0 0 0 67 . . . . 33.5
3AS EEC 588 110 0 0 0 698 . . . . 348.9
2AC4-C I alt 69.256 24 0 0 0 69.279 98.291 . 70.5 . 34640
4A  GBR 2 0 0 0 0 2 . . . . 1.0
4B  EEC 63.951 24 0 0 0 63.974 . . . . 31987
4B  GBR 2.838 0 0 0 0 2.838 . . . . 1419.0
4C  EEC 2.465 0 0 0 0 2.465 . . . . 1232.4
3BCD-C I alt 192 3.792 172 0 0 4.156 24.852 . 16.7 . 2077.8
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D25EEC 192 2.217 172 0 0 2.581 . . . . 1290.4
3D26EEC 0 275 0 0 0 275 . . . . 137.3
3D28EEC 0 1.300 0 0 0 1.300 . . . . 650.1
7DE. I alt 0 0 0 0 0 0 63 . . . 0.0
7D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. Januar 2022 3:11. - Foreløbige tal.
Note : Landinger i alt fra 03A kan være mindre end landinger fra 3AS p.g.a. korrektion for sildebifangst i brislingefiskeriet.
Note: For kvoter med forskudt kvoteår medregnes tilhørende fangster og bifangster fra året før. '.2' efter kvoten markerer landinger efter skæringsdatoen
Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart
Hvilling Kuller Sild
Tons i alt Tons i alt Tons i alt
BRS03A. 3AN EEC 3,4 . .
3AS EEC 10,2 1,4 .
BRS3BCD-C 3D25EEC . . 26,9
BRS2AC4-C 4B  EEC 979,4 . .
4B  GBR 128,6 . .
4C  EEC 21,8 . .
All 1.143,3 1,4 26,9