Danske fiskeres landinger i 2015.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03-   0 0 0 0 0 0 3 . 4.3 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
24-   0 0 0 0 0 0 4 . 2.2 . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:32. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2010 2011 2012 2013 2014