Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03-   0 0 0 0 0 0 3 . 3.5 . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
24-   0 0 0 0 0 0 4 . 0.5 . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016