Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A-   0 0 0 0 0 1 3 . 16.4 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
24-   0 0 0 0 0 0 4 . 2.0 . 0.0
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018