Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
03A-   0 0 0 0 0 0 2 . 8.6 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
24-   0 0 0 0 0 0 2 . 8.1 . .
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019