Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03A-   0 0 0 0 0 0 2 . 11.2 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
24-   0 0 0 0 0 0 2 . 1.7 . 0.0
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019