Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
24- I alt 0 0 0 0 0 0 2 . 4.0 . 0.0
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020