Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
03A- I alt 0 0 0 0 0 0 2 . 19.5 . 0.1
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
24- I alt 0 0 0 0 0 0 1 . 0.1 . 0.0
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.2
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.2

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. Januar 2022 3:11. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021