Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Byrkelange
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
24- I alt 0 0 0 0 0 0 1 . 1.3 . 0.0
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021