Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   82 1 5 1 0 89 947 . 9.4 . 2.9
4A  NOR 58 1 2 0 0 61 . . . . 1.6
4B  NOR 25 0 2 1 0 28 . . . . 1.4
2AC4-C   658 1 0 0 0 659 818 . 80.6 . 0.4
4A  EEC 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
4B  EEC 656 1 0 0 0 657 . . . . 0.3
4C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3A/BCD   3.339 29 57 16 2 3.442 8.513 . 40.4 . 30.3
3AN EEC 2.081 18 40 8 1 2.148 . . . . 17.5
3AN NOR 104 3 2 2 0 111 . . . . 3.3
3AS EEC 1.152 8 15 5 1 1.182 . . . . 9.5
3B  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015