Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
04-N.   51 2 2 1 0 56 947 . 5.9 . 1.5
4A  NOR 27 1 1 1 0 31 . . . . 1.1
4B  NOR 24 1 0 0 0 25 . . . . 0.4
2AC4-C   539 0 0 0 0 539 1.128 . 47.8 . 0.3
4A  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
4B  EEC 536 0 0 0 0 536 . . . . 0.3
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3A/BCD   3.492 29 142 33 7 3.703 10.196 . 36.3 . 76.2
3AN EEC 1.848 15 123 20 4 2.009 . . . . 53.4
3AN NOR 104 0 0 1 0 106 . . . . 0.7
3AS EEC 1.536 14 19 12 4 1.585 . . . . 22.1
3B  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016