Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   4.902 48 102 74 13 5.139 9.646 . 53.3 . 86.6
3AN EEC 2.612 24 80 58 2 2.776 . . . . 62.5
3AN NOR 145 3 4 6 3 161 . . . . 6.0
3AS EEC 2.145 20 18 10 8 2.201 . . . . 18.2
04-N.   33 3 2 5 1 43 758 . 5.6 . 1.8
4A  NOR 18 1 1 3 1 24 . . . . 1.2
4B  NOR 15 1 0 2 0 19 . . . . 0.6
2AC4-C   58 0 0 0 0 59 1.395 . 4.2 . 0.6
4A  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
4B  EEC 57 0 0 0 0 57 . . . . 0.5
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017