Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   5.518 48 37 51 49 5.703 11.058 . 51.6 . 105.3
3AN EEC 3.009 29 19 30 40 3.127 . . . . 77.9
3AN NOR 164 1 0 3 0 169 . . . . 1.8
3AS EEC 2.345 18 18 17 10 2.407 . . . . 25.7
04-N.   99 4 0 4 1 109 568 . 19.1 . 3.3
4A  NOR 61 2 0 3 1 68 . . . . 1.2
4B  NOR 38 1 0 1 0 41 . . . . 2.2
2AC4-C   233 0 1 0 0 234 795 . 29.4 . 2.4
4A  EEC 5 0 1 0 0 7 . . . . 0.7
4B  EEC 227 0 0 0 0 227 . . . . 1.8
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018