Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03A.   3.759 94 102 24 0 3.979 11.199 . 35.5 . 90.0
3AN EEC 1.798 65 65 12 0 1.940 . . . . 58.7
3AN NOR 88 10 15 1 0 114 . . . . 7.0
3AS EEC 1.874 19 21 11 0 1.925 . . . . 24.3
04-N.   100 5 1 1 0 107 568 . 18.9 . 2.1
4A  NOR 67 2 1 1 0 71 . . . . 1.1
4B  NOR 33 3 0 0 0 37 . . . . 1.0
2AC4-C   200 1 0 0 0 201 1.533 . 13.1 . 0.5
4A  EEC 9 0 0 0 0 10 . . . . 0.3
4B  EEC 191 0 0 0 0 191 . . . . 0.1
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . .
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019