Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
03A.   583 25 51 66 0 726 10.093 . 7.2 . 71.8
3AN EEC 261 11 38 63 0 372 . . . . 39.6
3AN NOR 10 0 0 1 0 12 . . . . 0.2
3AS EEC 313 14 13 2 0 342 . . . . 32.0
04-N.   10 2 3 2 0 16 568 . 2.8 . 1.5
4A  NOR 9 2 3 2 0 15 . . . . 1.5
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2AC4-C   23 8 0 0 0 31 1.453 . 2.1 . 3.9
4A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4B  EEC 23 8 0 0 0 31 . . . . 3.8
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019