Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
03A.   2.447 147 54 67 14 2.728 11.199 . 24.4 . 109.6
3AN EEC 1.025 55 16 23 2 1.121 . . . . 38.7
3AN NOR 47 3 5 1 0 57 . . . . 2.9
3AS EEC 1.375 89 33 43 11 1.551 . . . . 68.0
04-N.   62 5 2 1 0 69 568 . 12.2 . 5.2
4A  NOR 44 2 2 1 0 49 . . . . 3.8
4B  NOR 17 2 0 0 0 20 . . . . 1.4
2AC4-C   122 18 14 11 0 165 1.533 . 10.7 . 15.7
4A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
4B  EEC 121 18 14 11 0 163 . . . . 15.7
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019