Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
03A.   444 82 106 125 15 772 9.084 . 8.5 . 100.4
3AN EEC 303 53 91 94 9 550 . . . . 68.7
3AN NOR 5 0 0 0 0 5 . . . . 0.9
3AS EEC 137 29 15 31 6 217 . . . . 30.8
04-N.   0 0 0 0 0 0 142 . 0.2 . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   12 19 12 2 0 45 301 . 15.0 . 9.8
4A  EEC 7 1 5 0 0 13 . . . . 2.7
4B  EEC 5 18 7 2 0 32 . . . . 7.1
Ukvoteret   0 0 0 0 2 2 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 2 2 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020