Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
03A.   2.205 91 70 80 5 2.451 9.084 . 27.0 . 86.9
3AN EEC 1.203 35 36 56 2 1.333 . . . . 36.0
3AN NOR 60 21 5 4 0 90 . . . . 11.4
3AS EEC 942 35 29 20 3 1.029 . . . . 39.6
04-N.   59 11 1 4 0 75 200 . 37.5 . 7.3
4A  NOR 44 7 1 4 0 56 . . . . 5.2
4B  NOR 15 3 0 0 0 19 . . . . 2.1
2AC4-C   171 6 15 4 0 195 581 . 33.6 . 11.2
4A  GBR 67 0 0 0 0 68 . . . . 0.0
4B  EEC 104 5 4 4 0 117 . . . . 8.4
4C  EEC 0 0 11 0 0 11 . . . . 2.8
Ukvoteret   2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020