Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
03A.   971 62 21 9 0 1.063 9.084 . 11.7 . 29.2
3AN EEC 638 16 4 3 0 661 . . . . 7.6
3AN NOR 6 6 2 2 0 17 . . . . 2.6
3AS EEC 326 40 15 4 0 385 . . . . 19.1
04-N.   0 1 1 0 0 1 142 . 1.0 . 0.3
4A  NOR 0 0 1 0 0 1 . . . . 0.3
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2AC4-C   62 32 6 9 0 109 301 . 36.2 . 11.6
4A  EEC 23 29 4 9 0 64 . . . . 9.8
4B  EEC 39 4 2 0 0 45 . . . . 1.8
Ukvoteret   1 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020