Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A. I alt 4.226 93 75 40 6 4.440 10.184 . 43.6 . 84.7
3AN EEC 2.285 67 45 26 4 2.427 . . . . 57.8
3AN NOR 183 1 3 5 1 194 . . . . 3.2
3AS EEC 1.758 24 27 9 1 1.819 . . . . 23.7
04-N. I alt 127 12 3 5 0 147 200 . 73.6 . 5.8
4A  NOR 102 4 3 5 0 114 . . . . 3.6
4B  NOR 25 9 0 0 0 33 . . . . 2.3
2AC4-C I alt 519 3 0 3 1 526 1.150 . 45.7 . 2.5
4A  GBR 82 0 0 0 0 83 . . . . 0.1
4B  EEC 437 3 0 3 1 443 . . . . 2.4
Ukvoteret I alt 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.0
3B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020