Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
03A. I alt 1.868 127 113 155 80 2.344 6.231 . 37.6 . 92.0
3AN EEC 964 83 58 52 28 1.184 . . . . 44.5
3AN NOR 128 0 1 2 2 133 . . . . 0.7
3AS EEC 776 44 55 102 50 1.027 . . . . 46.7
04-N. I alt 63 1 2 5 7 79 200 . 39.3 . 2.0
4A  NOR 50 1 2 4 7 65 . . . . 2.0
4B  NOR 13 0 0 0 0 13 . . . . 0.0
2AC4-C I alt 147 13 6 11 13 190 1.269 . 15.0 . 12.2
4A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4B  EEC 145 13 6 11 13 188 . . . . 12.2
4B  GBR 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021