Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Jomfruhummer
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
03A. I alt 45 44 11 0 0 99 6.248 . 1.6 . 49.7
3AN EEC 14 15 0 0 0 30 . . . . 15.1
3AN NOR 1 1 0 0 0 3 . . . . 1.4
3AS EEC 29 27 10 0 0 66 . . . . 33.2
04-N. I alt 2 4 1 0 0 7 . . . . 3.5
4A  NOR 1 4 1 0 0 6 . . . . 3.0
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.5
2AC4-C I alt 0 2 0 0 0 3 399 . 0.7 . 1.3
4B  EEC 0 2 0 0 0 3 . . . . 1.3
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021