Danske fiskeres landinger i 2015.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03A.   2.335 38 68 31 0 2.472 2.639 . 93.7 . 49.7
3AN EEC 1.479 32 56 20 0 1.587 . . . . 33.1
3AN NOR 854 7 12 11 0 884 . . . . 16.6
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
04-N.   153 0 2 1 0 157 357 . 43.9 . 1.3
4A  NOR 153 0 2 1 0 157 . . . . 1.3
2AC4-C   26 0 2 0 0 28 2.025 . 1.4 . 1.1
4A  EEC 26 0 2 0 0 28 . . . . 1.1
514GRN   150 0 0 0 0 150 525 . 28.6 . .
14  GRL 150 0 0 0 0 150 . . . . .
N1GRN.   1.498 0 190 0 0 1.687 2.000 . 84.4 . 87.2
NA1AGRL 303 0 0 0 0 303 . . . . 3.3
NA1BGRL 1.154 0 190 0 0 1.343 . . . . 83.8
NA1CGRL 41 0 0 0 0 41 . . . . .
Ukvoteret   1.334 0 0 0 0 1.334 . . . . .
1   INT 430 0 0 0 0 430 . . . . .
1   NOR 159 0 0 0 0 159 . . . . .
1   XSV 566 0 0 0 0 566 . . . . .
2B  XSV 179 0 0 0 0 179 . . . . .

Kilde: NaturErhvervstyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2017 3:32. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2010 2011 2012 2013 2014