Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   1.689 41 40 34 7 1.811 3.980 . 45.5 . 32.5
3AN EEC 885 21 28 21 4 958 . . . . 20.9
3AN NOR 804 20 12 13 3 852 . . . . 11.6
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-N.   109 0 0 0 0 109 357 . 30.4 . 0.4
4A  NOR 109 0 0 0 0 109 . . . . 0.4
2AC4-C   85 0 0 0 0 85 2.021 . 4.2 . 0.0
4A  EEC 79 0 0 0 0 79 . . . . .
4B  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.0
514GRN   33 0 0 0 0 33 487 . 6.9 . .
14  GRL 33 0 0 0 0 33 . . . . .
N1GRN.   2.287 435 0 198 0 2.920 2.600 . 112.3 . 108.7
NA1AGRL 835 411 0 0 0 1.246 . . . . 102.7
NA1BGRL 1.299 24 0 141 0 1.464 . . . . 6.1
NA1CGRL 84 0 0 56 0 141 . . . . .
NA1DGRL 67 0 0 1 0 68 . . . . .
NA1EGRL 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret   1.374 0 0 0 0 1.374 . . . . .
1   INT 727 0 0 0 0 727 . . . . .
1   XSV 646 0 0 0 0 646 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015