Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   1.818 52 63 42 11 1.986 2.904 . 68.4 . 49.7
3AN EEC 1.057 41 50 32 9 1.188 . . . . 38.6
3AN NOR 761 12 14 10 3 799 . . . . 11.1
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-N.   89 7 2 0 1 100 211 . 47.3 . 2.2
4A  NOR 89 7 2 0 1 100 . . . . 2.2
2AC4-C   17 0 3 0 0 19 2.020 . 1.0 . 0.6
4A  EEC 17 0 3 0 0 19 . . . . 0.6
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
514GRN   153 0 0 0 0 153 375 . 40.8 . .
14  GRL 153 0 0 0 0 153 . . . . .
N1GRN.   1.937 0 0 369 205 2.511 2.572 . 97.6 . 101.9
NA1AGRL 686 0 0 369 73 1.128 . . . . 101.9
NA1BGRL 349 0 0 0 55 404 . . . . .
NA1CGRL 898 0 0 0 77 976 . . . . .
NA1DGRL 4 0 0 0 0 4 . . . . .
Ukvoteret   1.189 0 0 0 0 1.189 . . . . .
1   INT 696 0 0 0 0 696 . . . . .
1   XSV 493 0 0 0 0 493 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016