Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   1.565 43 45 37 12 1.703 2.452 . 69.4 . 35.8
3AN EEC 1.226 42 40 35 11 1.354 . . . . 33.5
3AN NOR 340 1 5 3 1 349 . . . . 2.3
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-N.   86 0 0 0 0 86 211 . 40.7 . 0.5
4A  NOR 83 0 0 0 0 83 . . . . 0.5
4B  NOR 3 0 0 0 0 3 . . . . .
2AC4-C   3 0 0 0 0 3 1.655 . 0.2 . 0.1
4A  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
514GRN   457 0 0 0 0 457 504 . 90.7 . .
14  GRL 457 0 0 0 0 457 . . . . .
N1GRN.   1.857 0 267 0 0 2.123 2.600 . 81.7 . 164.4
NA1AGRL 452 0 212 0 0 665 . . . . 53.1
NA1BGRL 868 0 50 0 0 919 . . . . 110.4
NA1CGRL 535 0 4 0 0 538 . . . . 1.0
NA1DGRL 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret   1.521 0 0 0 0 1.521 . . . . .
1   INT 1.342 0 0 0 0 1.342 . . . . .
1   XSV 179 0 0 0 0 179 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017