Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A.   1.652 14 35 38 6 1.745 1.744 . 100.0 . 23.0
3AN EEC 1.249 8 14 5 0 1.276 . . . . 13.9
3AN NOR 403 7 21 33 6 469 . . . . 9.1
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-N.   194 1 5 1 0 200 200 . 100.0 . 1.6
4A  NOR 187 1 5 0 0 192 . . . . 1.6
4B  NOR 7 0 0 1 0 8 . . . . .
2AC4-C   35 0 12 11 6 65 1.329 . 4.9 . 3.0
4A  EEC 29 0 6 0 0 35 . . . . 1.5
4B  EEC 6 0 6 11 6 30 . . . . 1.5
514GRN   994 0 0 0 0 994 1.376 . 72.2 . .
14  GRL 994 0 0 0 0 994 . . . . .
N1GRN.   2.470 0 0 306 0 2.776 2.800 . 99.1 . 89.4
NA1AGRL 1.270 0 0 155 0 1.426 . . . . 89.4
NA1BGRL 592 0 0 151 0 743 . . . . .
NA1CGRL 606 0 0 0 0 606 . . . . .
NA1DGRL 2 0 0 0 0 2 . . . . .
Ukvoteret   798 0 0 0 0 798 . . . . .
1   INT 619 0 0 0 0 619 . . . . .
1   XSV 179 0 0 0 0 179 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018