Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
03A.   1.908 48 36 24 0 2.017 2.123 . 95.0 . 50.4
3AN EEC 1.438 43 33 19 0 1.533 . . . . 47.5
3AN NOR 470 5 3 5 0 483 . . . . 2.9
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
04-N.   181 1 1 1 0 185 200 . 92.4 . 1.9
4A  NOR 179 1 1 1 0 182 . . . . 1.9
4B  NOR 3 0 0 0 0 3 . . . . .
2AC4-C   142 9 2 0 0 154 1.024 . 15.0 . 10.7
4A  EEC 134 9 2 0 0 146 . . . . 10.7
4B  EEC 8 0 0 0 0 8 . . . . .
514GRN   1.543 0 0 0 0 1.543 1.590 . 97.1 . .
14  GRL 1.543 0 0 0 0 1.543 . . . . .
N1GRN.   2.437 0 0 314 0 2.751 2.800 . 98.3 . 82.5
NA1AGRL 909 0 0 0 0 909 . . . . 78.7
NA1BGRL 1.518 0 0 275 0 1.793 . . . . 3.8
NA1CGRL 11 0 0 39 0 49 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019