Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
03A.   475 29 35 25 0 564 1.537 . 36.7 . 32.4
3AN EEC 324 1 6 9 0 341 . . . . 13.5
3AN NOR 151 28 29 15 0 223 . . . . 18.9
04-N.   59 3 6 9 0 77 200 . 38.5 . 5.7
4A  NOR 57 3 6 9 0 76 . . . . 5.5
4B  NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.2
2AC4-C   7 3 0 0 0 10 892 . 1.1 . 0.7
4A  EEC 4 3 0 0 0 7 . . . . 0.7
4B  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
514GRN   463 284 91 19 0 857 1.468 . 58.4 . 151.8
14  GRL 463 284 91 19 0 857 . . . . 151.8
N1GRN.   717 0 0 0 0 717 2.800 . 25.6 . .
NA1AGRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA1BGRL 643 0 0 0 0 643 . . . . .
NA1CGRL 73 0 0 0 0 73 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 31. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019