Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
03A.   1.333 43 31 16 0 1.424 2.123 . 67.1 . 36.5
3AN EEC 996 42 29 6 0 1.072 . . . . 30.8
3AN NOR 337 1 2 10 0 351 . . . . 5.7
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
04-N.   100 5 15 4 1 126 200 . 62.9 . 7.3
4A  NOR 98 5 15 4 1 123 . . . . 7.3
4B  NOR 3 0 0 0 0 3 . . . . .
2AC4-C   16 0 0 1 0 16 892 . 1.8 . .
4A  EEC 13 0 0 1 0 13 . . . . .
4B  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
514GRN   1.543 0 0 0 0 1.543 1.590 . 97.1 . .
14  GRL 1.543 0 0 0 0 1.543 . . . . .
N1GRN.   1.657 155 192 0 0 2.004 2.800 . 71.6 . 138.6
NA1AGRL 626 122 0 0 0 748 . . . . 79.1
NA1BGRL 1.021 33 192 0 0 1.246 . . . . 59.5
NA1CGRL 11 0 0 0 0 11 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019