Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
03A.   124 24 8 12 0 169 531 . 31.8 . 20.7
3AN EEC 74 17 8 12 0 110 . . . . 11.1
3AN NOR 51 8 0 0 0 58 . . . . 9.6
04-N.   0 0 0 0 0 0 50 . . . .
4A  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   8 0 0 6 0 13 45 . 29.7 . 1.7
4A  EEC 8 0 0 6 0 13 . . . . 1.7
514GRN   0 0 0 0 0 0 . . . . .
14  GRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
N1GRN.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA1AGRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020