Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
03A. I alt 1.187 53 43 39 11 1.334 1.741 . 76.6 . 48.4
3AN EEC 837 26 34 34 9 940 . . . . 31.7
3AN NOR 350 27 9 5 3 393 . . . . 16.7
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C I alt 481 21 40 7 2 550 613 . 89.7 . 32.5
4A  GBR 442 20 40 7 2 511 . . . . 23.7
4B  EEC 38 0 1 0 0 39 . . . . 8.7
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
4N-S62 I alt 130 1 1 0 0 132 200 . 66.2 . 0.9
4A  NOR 129 1 1 0 0 132 . . . . 0.9
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
514GRN I alt 491 0 0 0 0 491 2.245 . 21.9 . .
14  GRL 491 0 0 0 0 491 . . . . .
N1GRN. I alt 1.901 300 0 90 142 2.433 2.581 . 94.3 . 141.2
NA1AGRL 1.795 300 0 90 142 2.327 . . . . 141.2
NA1BGRL 106 0 0 0 0 106 . . . . .
Ukvoteret I alt 1.234 0 0 0 0 1.234 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA3MINT 1.234 0 0 0 0 1.234 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020