Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
03A.   193 32 16 23 0 265 531 . 49.9 . 14.9
3AN EEC 129 9 4 9 0 151 . . . . 4.5
3AN NOR 64 23 12 14 0 114 . . . . 10.4
04-N.   1 5 1 1 0 8 50 . 16.3 . 1.7
4A  NOR 1 5 1 1 0 8 . . . . 1.7
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2AC4-C   34 0 0 0 0 34 45 . 75.4 . 2.2
4A  EEC 34 0 0 0 0 34 . . . . 2.2
514GRN   0 0 0 0 0 0 . . . . .
14  GRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
N1GRN.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA1AGRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020