Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A. I alt 1.325 55 34 28 18 1.461 1.741 . 83.9 . 44.5
3AN EEC 931 47 32 25 18 1.053 . . . . 37.4
3AN NOR 394 8 2 3 0 407 . . . . 7.1
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C I alt 548 7 19 8 0 582 713 . 81.6 . 18.2
4A  GBR 546 7 19 8 0 579 . . . . 18.2
4B  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
4N-S62 I alt 133 0 2 2 5 142 200 . 71.1 . 1.1
4A  NOR 133 0 2 2 5 142 . . . . 1.1
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
514GRN I alt 538 0 0 18 1 557 2.245 . 24.8 . .
14  GRL 538 0 0 18 1 557 . . . . .
N1GRN. I alt 2.175 0 0 326 19 2.521 2.581 . 97.7 . 93.7
NA1AGRL 2.069 0 0 326 19 2.415 . . . . 93.7
NA1BGRL 106 0 0 0 0 106 . . . . .
Ukvoteret I alt 1.234 0 0 0 0 1.234 . . . . .
6A  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA3MINT 1.234 0 0 0 0 1.234 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 26. Januar 2023 12:35 - Foreløbige tal.
Note: Ukvoterede fangster i område NA3 opgøres og rapporteres på antal fiskedage.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020