Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
03A.   509 23 23 21 0 576 1.741 . 33.1 . 22.0
3AN EEC 327 13 13 15 0 368 . . . . 16.8
3AN NOR 182 11 10 5 0 207 . . . . 5.2
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
2AC4-C   35 0 0 0 0 35 286 . 12.4 . 0.0
4A  GBR 35 0 0 0 0 35 . . . . 0.0
4N-S62   101 7 9 3 1 121 200 . 60.4 . 6.6
4A  NOR 101 7 9 3 1 121 . . . . 6.6
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
514GRN   491 0 0 0 0 491 1.195 . 41.1 . .
14  GRL 491 0 0 0 0 491 . . . . .
N1GRN.   0 0 0 0 83 83 2.600 . 3.2 . .
NA1AGRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA1BGRL 0 0 0 0 83 83 . . . . .
Ukvoteret   862 0 0 0 0 862 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
NA3MINT 862 0 0 0 0 862 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020