Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
03A. I alt 1.816 24 23 3 12 1.877 1.877 . 100.0 . 23.6
3AN EEC 1.548 20 20 3 10 1.600 . . . . 21.2
3AN NOR 267 4 3 0 2 277 . . . . 2.4
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C I alt 340 67 53 49 0 509 806 . 63.1 . 43.4
4A  GBR 340 67 53 49 0 509 . . . . 43.4
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4N-S62 I alt 158 31 12 5 0 205 203 . 101.0 . 18.2
4A  NOR 157 31 11 5 0 203 . . . . 17.8
4B  NOR 1 0 1 0 0 2 . . . . 0.4
514GRN I alt 2.265 0 0 0 0 2.265 2.343 . 96.7 . .
14  GRL 2.265 0 0 0 0 2.265 . . . . .
N1GRN. I alt 1.880 0 262 0 0 2.142 2.600 . 82.4 . 150.0
NA1AGRL 1.613 0 254 0 0 1.867 . . . . 141.4
NA1BGRL 267 0 8 0 0 275 . . . . 8.6
Ukvoteret I alt 697 0 0 0 0 697 . . . . .
1   INT 322 0 0 0 0 322 . . . . .
1   NOR 375 0 0 0 0 375 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. September 2023 3:03. - Foreløbige tal.
Note: Ukvoterede fangster i område NA3 opgøres og rapporteres på antal fiskedage.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021