Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
03A. I alt 1.133 59 52 69 25 1.338 1.874 . 71.4 . 65.1
3AN EEC 913 54 49 67 23 1.106 . . . . 59.7
3AN NOR 220 5 4 2 2 232 . . . . 5.4
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C I alt 12 0 0 0 0 12 735 . 1.6 . .
4A  GBR 12 0 0 0 0 12 . . . . .
4N-S62 I alt 89 1 0 3 1 94 200 . 46.8 . 0.7
4A  NOR 89 1 0 3 1 93 . . . . 0.7
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
514GRN I alt 2.312 0 0 0 0 2.312 2.448 . 94.4 . .
14  GRL 2.312 0 0 0 0 2.312 . . . . .
N1GRN. I alt 0 0 0 0 0 0 2.600 . . . .
NA1AGRL 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note: Ukvoterede fangster i område NA3 opgøres og rapporteres på antal fiskedage.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021