Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Dybvandsreje
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
03A. I alt 43 52 20 0 0 116 1.349 . 8.6 . 57.9
3AN EEC 12 22 20 0 0 54 . . . . 27.0
3AN NOR 31 30 1 0 0 62 . . . . 30.9
2AC4-C I alt 0 5 2 0 0 7 123 . 6.0 . 3.7
4A  GBR 0 5 2 0 0 7 . . . . 3.7
4N-S62 I alt 0 2 4 0 0 7 200 . 3.3 . 3.3
4A  NOR 0 2 4 0 0 6 . . . . 3.2
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
514GRN I alt 66 0 137 0 0 203 1.574 . 12.9 . 101.5
14  GRL 66 0 137 0 0 203 . . . . 101.5
N1GRN. I alt 0 0 0 0 0 0 1.300 . . . 0.0
NA1AGRL 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 23. Januar 2022 3:11. - Foreløbige tal.
Note: Ukvoterede fangster i område NA3 opgøres og rapporteres på antal fiskedage.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021