Danske fiskeres landinger i 2016.

Opgjort i tons levende vægt

Glashvar
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   28 1 3 1 0 33 37 . 88.7 . 1.9
4A  EEC 27 1 3 1 0 32 . . . . 1.9
4B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
2B  XSV 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Landbrugs- og Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 2. Januar 2018 5:27. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2011 2012 2013 2014 2015