Danske fiskeres landinger i 2017.

Opgjort i tons levende vægt

Glashvar
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   44 1 0 2 0 48 98 . 49.0 . 0.5
4A  EEC 44 1 0 2 0 48 . . . . 0.5
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 11. Januar 2019 13:48 - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2012 2013 2014 2015 2016