Danske fiskeres landinger i 2018.

Opgjort i tons levende vægt

Glashvar
Farvand, Zone og Kvotenation Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2AC4-C   43 0 0 0 0 44 64 . 69.4 . 0.4
4A  EEC 43 0 0 0 0 44 . . . . 0.4
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2013 2014 2015 2016 2017