Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Glashvar
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2AC4-C I alt 38 1 2 1 0 42 42 . 98.1 . 1.7
4A  GBR 38 1 2 1 0 42 . . . . 1.7
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
56-14 I alt 14 0 0 0 0 14 14 . 99.7 . .
4A  GBR 14 0 0 0 0 14 . . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020