Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Glashvar
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
2AC4-C   22 1 0 0 0 22 2 . 1109.7 . 0.8
4A  EEC 22 1 0 0 0 22 . . . . 0.8
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020