Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Glashvar
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
2AC4-C I alt 28 1 1 1 0 32 51 . 61.6 . 1.1
4A  GBR 28 1 1 1 0 31 . . . . 1.1
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
56-14 I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021