Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
3A4-C   39 0 0 0 0 39 593 . 6.6 . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 33 0 0 0 0 33 . . . . 0.0
4B  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. September 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019