Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
3A4-C   33 0 0 0 0 33 593 . 5.6 . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 33 0 0 0 0 33 . . . . .
Ukvoteret   0 0 1 0 0 1 . . . . 0.2
3AN NOR 0 0 1 0 0 1 . . . . 0.2
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019