Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
3A4-C I alt 57 4 2 1 0 64 435 . 14.8 . 2.5
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  GBR 57 4 2 1 0 64 . . . . 2.5
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
567. I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020