Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
3A4-C   11 3 14 0 0 28 273 . 10.2 . 5.1
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 11 3 13 0 0 27 . . . . 4.9
4B  EEC 0 0 1 0 0 1 . . . . 0.2
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020