Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
3A4-C   32 4 0 0 0 35 273 . 13.0 . 1.5
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
4A  EEC 32 4 0 0 0 35 . . . . 1.5
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . .
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020