Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Guldlaks
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
3A4-C I alt 0 1 1 0 0 3 179 . 1.6 . 1.4
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
4A  GBR 0 1 1 0 0 3 . . . . 1.3
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
567. I alt 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.7
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
7H  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.7

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021