Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Havgalt
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
678-   99 0 0 0 0 99 4.700 . 2.1 . .
6A  EEC 10 0 0 0 0 10 . . . . .
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 67 0 0 0 0 67 . . . . .
7J  EEC 22 0 0 0 0 22 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019