Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Havgalt
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
678-   105 1 91 2 0 200 1.175 . 17.0 . 30.5
6A  EEC 18 1 0 0 0 19 . . . . 4.4
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7A  EEC 0 0 2 2 0 4 . . . . 0.4
7B  EEC 13 0 0 0 0 13 . . . . 3.3
7J  EEC 4 0 89 0 0 94 . . . . 22.3
7K  EEC 70 0 0 0 0 70 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020