Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Havgalt
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
678-   200 0 0 0 0 200 1.645 . 12.1 . .
6A  EEC 23 0 0 0 0 23 . . . . .
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 12 0 0 0 0 12 . . . . .
7C  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
7J  EEC 163 0 0 0 0 163 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020