Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Havgalt
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 Uge 40 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
35 -38
678- I alt 1.508 0 0 1.308 0 2.816 5.092 . 55.3 . 291.5
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
7E  GBR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.3
7H  GBR 1.165 0 0 1.308 0 2.473 . . . . 291.2
7J  EEC 182 0 0 0 0 182 . . . . .
7J  GBR 82 0 0 0 0 82 . . . . .
8A  EEC 71 0 0 0 0 71 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. Oktober 2022 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021