Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Havgalt
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -1 Uge 2 Uge 3 Uge 4 Uge 5 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
1 -2
678- I alt 38 71 6 0 0 115 5.592 . 2.1 . 57.6
6A  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
6B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
7B  EEC 0 0 6 0 0 6 . . . . 3.1
7H  EEC 38 0 0 0 0 38 . . . . 19.0
7J  GBR 0 38 0 0 0 38 . . . . 18.9
8A  EEC 0 33 0 0 0 33 . . . . 16.7

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 22. Januar 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021