Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
04-N.   675 13 12 10 8 718 1.347 . 53.3 . 15.6
4A  NOR 583 9 7 3 5 606 . . . . 11.0
4B  NOR 92 3 5 8 4 111 . . . . 4.6
07.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   182 18 22 29 14 264 1.098 . 24.1 . 15.3
4A  EEC 61 1 15 20 8 106 . . . . 4.6
4B  EEC 120 16 7 9 6 158 . . . . 10.7
Ukvoteret   395 17 11 11 13 448 . . . . 15.0
3AN EEC 289 14 6 8 11 328 . . . . 11.9
3AN NOR 105 3 5 3 2 118 . . . . 3.0
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 27. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019