Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -9 Uge 10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
8 -11
04-N.   182 30 27 31 9 278 1.305 . 21.3 . 25.7
4A  NOR 176 27 25 27 8 263 . . . . 24.1
4B  NOR 6 3 2 4 1 15 . . . . 1.6
07.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   25 7 3 0 8 43 1.098 . 3.9 . 3.1
4A  EEC 17 4 0 0 0 21 . . . . 1.0
4B  EEC 8 3 3 0 8 22 . . . . 2.1
Ukvoteret   100 17 23 18 18 177 . . . . 15.8
3AN EEC 61 14 5 10 15 106 . . . . 9.5
3AN NOR 38 3 18 8 3 71 . . . . 6.3
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3D  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 28. Marts 2020 3:04. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019