Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
04-N.   580 25 16 15 1 637 935 . 68.1 . 21.2
4A  NOR 511 23 16 13 1 563 . . . . 19.1
4B  NOR 69 2 0 2 0 74 . . . . 2.1
07.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   395 12 10 6 0 424 401 . 105.6 . 15.2
4A  GBR 290 1 0 0 0 292 . . . . 2.7
4B  EEC 105 11 10 6 0 131 . . . . 12.5
4C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
56-14   1 0 0 0 0 1 . . . . .
6A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   319 13 12 9 1 354 . . . . 11.9
3AN EEC 222 9 10 7 1 250 . . . . 9.3
3AN NOR 95 4 2 1 1 102 . . . . 2.5
3AS EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020