Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
04-N.   2 0 0 0 0 2 326 . 0.6 . 0.1
4A  NOR 2 0 0 0 0 2 . . . . .
4B  NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.1
07.   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.2
7B  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.2
2AC4-C   88 27 49 5 2 171 275 . 62.1 . 31.5
4A  EEC 74 23 48 5 2 151 . . . . 28.4
4B  EEC 13 4 1 1 0 20 . . . . 3.1
Ukvoteret   52 18 7 8 1 86 . . . . 13.3
3AN EEC 42 13 7 8 1 72 . . . . 11.0
3AN NOR 9 4 0 0 0 13 . . . . 2.2
3AS EEC 0 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020