Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
04-N. I alt 769 26 16 18 3 832 933 . 89.3 . 19.0
4A  NOR 664 19 15 17 2 717 . . . . 16.5
4B  NOR 105 7 1 1 1 116 . . . . 2.6
07. I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C I alt 520 8 6 4 3 541 844 . 64.1 . 6.0
4A  GBR 328 5 4 3 1 342 . . . . 3.4
4B  EEC 192 2 2 1 2 199 . . . . 2.6
4B  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
56-14 I alt 1 0 0 0 0 1 . . . . .
6A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret I alt 549 17 25 20 5 615 . . . . 18.0
3AN EEC 408 13 17 16 3 458 . . . . 13.5
3AN NOR 137 4 7 4 2 154 . . . . 4.4
3AS EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.1
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020