Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 Uge 15 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
10 -13
04-N.   13 35 72 29 0 149 326 . 45.6 . 30.0
4A  NOR 12 33 66 28 0 139 . . . . 27.7
4B  NOR 1 3 6 1 0 10 . . . . 2.3
07.   0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C   248 32 4 9 0 294 275 . 106.9 . 24.3
4A  EEC 226 28 2 8 0 264 . . . . 22.1
4B  EEC 23 4 3 0 0 30 . . . . 2.2
56-14   1 0 0 0 0 1 . . . . .
6A  EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret   115 39 6 13 0 173 . . . . 15.6
3AN EEC 97 11 2 5 0 115 . . . . 6.5
3AN NOR 17 28 4 8 0 57 . . . . 9.1
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. April 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020