Danske fiskeres landinger i 2022.

Opgjort i tons levende vægt

Havtaske
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -29 Uge 30 Uge 31 Uge 32 Uge 33 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
28 -31
04-N. I alt 644 8 4 14 6 677 935 . 72.4 . 8.1
4A  NOR 556 7 2 11 4 579 . . . . 6.3
4B  NOR 88 2 2 3 2 98 . . . . 1.8
07. I alt 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
2AC4-C I alt 127 14 7 9 10 166 488 . 34.0 . 10.6
4A  GBR 17 3 1 0 0 21 . . . . 1.9
4B  EEC 106 11 6 8 9 141 . . . . 8.1
4B  GBR 4 0 1 0 0 4 . . . . 0.5
Ukvoteret I alt 548 11 11 14 8 591 . . . . 10.9
3AN EEC 321 10 10 13 8 361 . . . . 9.9
3AN NOR 225 1 1 1 1 228 . . . . 0.9
3AS EEC 1 0 0 0 0 2 . . . . 0.1
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 19. August 2022 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2017 2018 2019 2020 2021