Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Hellefisk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
2A-C46   0 0 0 0 0 0 14 . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
2B  XSV 1 0 0 0 0 1 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 3. April 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2018 2019