Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Hellefisk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
2A-C46   0 0 0 0 0 0 16 . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . .
2B  XSV 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 12. Maj 2021 3:09. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2018 2019