Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hellefisk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
2A-C46   0 0 0 0 0 0 4 . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
2B  XSV 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2019 2020