Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hellefisk
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2A-C46 I alt 0 0 0 0 0 0 31 . 0.0 . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret I alt 1 0 0 0 0 1 . . . . .
2B  XSV 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2019 2020