Danske fiskeres landinger i 2019.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A-14   7.672 129 6 681 464 8.952 13.240 . 67.6 . 86.3
4A  EEC 10 0 6 0 0 16 . . . . 1.6
6A  EEC 5.508 129 0 681 464 6.782 . . . . 84.7
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7H  EEC 1.687 0 0 0 0 1.687 . . . . .
8A  EEC 467 0 0 0 0 467 . . . . .
4BC7D   95 0 0 0 0 96 1.815 . 5.3 . 0.1
4B  EEC 52 0 0 0 0 52 . . . . 0.1
4C  EEC 2 0 0 0 0 2 . . . . .
7D  EEC 41 0 0 0 0 41 . . . . .
Ukvoteret   11 129 27 0 0 167 . . . . 39.8
3AN EEC 8 129 27 0 0 165 . . . . 39.8
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 1. Januar 2021 3:07. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2014 2015 2016 2017 2018 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Kuller Hvilling
JAX2A-14 6A  EEC 75,3 3,8 7,9 87,0
7B  EEC 0,6 1,0 0,5 2,1
7J  EEC 1,3 0,1 . 1,4
Tons i alt 77,2 4,9 8,5 90,5
JAX4BC7D 7D  EEC 3,1 . . 3,1
Tons i alt 3,1 . . 3,1