Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -35 Uge 36 Uge 37 Uge 38 Uge 39 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
34 -37
2A-14   4.568 0 0 0 0 4.568 8.591 . 53.2 . 0.1
4A  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.1
6A  EEC 2.400 0 0 0 0 2.400 . . . . .
7B  EEC 318 0 0 0 0 318 . . . . .
7C  EEC 114 0 0 0 0 114 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7J  EEC 1.730 0 0 0 0 1.730 . . . . .
4BC7D   24 0 1 0 0 25 5.279 . 0.5 . 0.4
4B  EEC 21 0 1 0 0 21 . . . . 0.4
4C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . .
Ukvoteret   0 1 0 0 0 1 . . . . 0.2
3AN EEC 0 1 0 0 0 1 . . . . 0.2
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 27. September 2020 3:06. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Kuller Hvilling
JAX2A-14 6A  EEC 75,3 3,8 7,9 87,0
7B  EEC 0,6 1,0 . 1,6
7J  EEC 1,3 . . 1,3
Tons i alt 77,2 4,8 7,9 89,8