Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -10 Uge 11 Uge 12 Uge 13 Uge 14 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
9 -12
2A-14   4.566 1 0 0 0 4.567 6.821 . 67.0 . 0.2
4A  EEC 4 1 0 0 0 5 . . . . 0.2
6A  EEC 2.400 0 0 0 0 2.400 . . . . .
7B  EEC 318 0 0 0 0 318 . . . . .
7C  EEC 114 0 0 0 0 114 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7J  EEC 1.730 0 0 0 0 1.730 . . . . .
4BC7D   0 0 0 0 0 0 5.279 . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AN EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 3. April 2020 3:05. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Kuller Makrel
JAX2A-14 6A  EEC 7,9 3,8 75,3 87,0
7B  EEC . 1,0 0,6 1,6
7J  EEC . . 1,3 1,3
Tons i alt 7,9 4,8 77,2 89,8