Danske fiskeres landinger i 2020.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 Uge 53 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
48 -51
2A-14   4.877 384 374 0 0 5.634 8.682 . 64.9 . 212.0
4A  EEC 8 1 1 0 0 10 . . . . 0.5
6A  EEC 2.400 0 0 0 0 2.400 . . . . .
7B  EEC 318 54 373 0 0 745 . . . . 106.8
7C  EEC 114 0 0 0 0 114 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7H  EEC 5 0 0 0 0 5 . . . . .
7J  EEC 2.032 329 0 0 0 2.360 . . . . 104.8
4BC7D   171 0 0 0 0 171 1.920 . 8.9 . 0.0
4B  EEC 23 0 0 0 0 23 . . . . 0.0
4C  EEC 3 0 0 0 0 3 . . . . 0.0
7D  EEC 145 0 0 0 0 145 . . . . .
Ukvoteret   10 1 1 0 0 12 . . . . 0.8
3AN EEC 7 1 1 0 0 9 . . . . 0.6
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.2
3B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 7. Januar 2022 3:15. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2015 2016 2017 2018 2019 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Hvilling Makrel Kuller
JAX2A-14 6A  EEC 7,9 75,3 3,8 87,0
7B  EEC 0,5 0,6 1,0 2,1
7J  EEC . 1,3 0,1 1,4
Tons i alt 8,5 77,2 4,9 90,5
JAX4BC7D 7D  EEC . 3,1 . 3,1
Tons i alt . 3,1 . 3,1