Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -48 Uge 49 Uge 50 Uge 51 Uge 52 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
47 -50
2A-14 I alt 5.051 211 329 0 505 6.096 6.662 . 91.5 . 282.3
4A  GBR 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.0
6A  EEC 1.070 25 0 0 0 1.095 . . . . 6.2
6A  GBR 795 0 0 0 0 795 . . . . .
7B  EEC 685 0 0 0 0 685 . . . . .
7C  EEC 597 0 0 0 0 597 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7E  GBR 0 0 0 0 217 217 . . . . .
7H  EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . .
7H  GBR 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7J  EEC 1.301 0 0 0 0 1.301 . . . . .
7J  GBR 573 183 0 0 0 756 . . . . 188.6
8A  EEC 18 3 329 0 288 638 . . . . 87.4
4BC7D I alt 66 0 0 0 0 66 1.837 . 3.6 . 0.0
4B  EEC 34 0 0 0 0 34 . . . . 0.0
4B  GBR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
4C  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
7D  EEC 26 0 0 0 0 26 . . . . .
7D  GBR 1 0 0 0 0 1 . . . . .
Ukvoteret I alt 8 0 0 0 0 9 . . . . 0.1
3AN EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.1
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 25. Maj 2022 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Kuller Hvilling
JAX2A-14 6A  EEC 11,2 13,5 . 24,7
6A  GBR 8,2 4,1 . 12,2
7B  EEC 7,1 . . 7,1
7C  EEC 7,0 2,1 . 9,1
7E  GBR 2,1 . 0,3 2,4
7J  EEC 3,5 0,0 . 3,6
7J  GBR 0,1 . . 0,1
Tons i alt 39,0 19,8 0,3 59,1