Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -4 Uge 5 Uge 6 Uge 7 Uge 8 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
3 -6
2A-14   2.859 502 155 168 0 3.684 4.434 . 83.1 . 500.3
4A  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.0
6A  EEC 768 210 0 0 0 978 . . . . 237.4
7A  EEC 0 0 58 168 0 226 . . . . 14.6
7B  EEC 1.031 292 0 0 0 1.323 . . . . 210.9
7C  EEC 568 0 0 0 0 568 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7J  EEC 171 0 97 0 0 268 . . . . 24.3
7K  EEC 317 0 0 0 0 317 . . . . 13.1
4BC7D   0 0 0 0 0 0 1.328 . . . .
4B  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.1
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3C  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 24. Februar 2021 3:08. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Kuller
JAX2A-14 6A  EEC 11,5 4,5 16,0
7A  EEC 0,4 3,2 3,6
7B  EEC 14,6 12,0 26,6
7C  EEC 5,8 . 5,8
Tons i alt 32,3 19,7 52,0