Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -27 Uge 28 Uge 29 Uge 30 Uge 31 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
26 -29
2A-14   3.684 0 0 0 0 3.684 4.857 . 75.9 . .
4A  GBR 4 0 0 0 0 4 . . . . .
6A  EEC 1.865 0 0 0 0 1.865 . . . . .
7B  EEC 685 0 0 0 0 685 . . . . .
7C  EEC 597 0 0 0 0 597 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7J  EEC 533 0 0 0 0 533 . . . . .
4BC7D   1 0 0 1 0 2 2.228 . 0.1 . 0.2
4B  EEC 1 0 0 1 0 2 . . . . 0.2
Ukvoteret   1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AN NOR 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0
3AS EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 4. August 2021 3:10. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Kuller
JAX2A-14 6A  EEC 18,2 17,6 35,8
7B  EEC 7,1 . 7,1
7C  EEC 7,0 2,1 9,1
Tons i alt 32,3 19,7 52,0