Danske fiskeres landinger i 2021.

Opgjort i tons levende vægt

Hestemakrel
Kvote, Farvand og Zone Uge 1 -45 Uge 46 Uge 47 Uge 48 Uge 49 I alt Kvote EU mængde % Forbrug Fix punkt Gns.
44 -47
2A-14 I alt 4.197 265 184 379 0 5.025 6.784 . 74.1 . 235.6
4A  GBR 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.0
6A  EEC 1.865 0 0 0 0 1.865 . . . . .
7B  EEC 685 0 0 0 0 685 . . . . .
7C  EEC 597 0 0 0 0 597 . . . . .
7E  EEC 0 0 0 0 0 0 . . . . .
7H  EEC 6 0 168 0 0 174 . . . . 42.1
7J  EEC 1.038 265 0 379 0 1.682 . . . . 189.5
8A  EEC 0 0 16 0 0 16 . . . . 4.0
4BC7D I alt 66 0 0 0 0 66 1.837 . 3.6 . 0.1
4B  EEC 35 0 0 0 0 35 . . . . 0.0
4C  EEC 4 0 0 0 0 4 . . . . 0.1
7D  EEC 27 0 0 0 0 27 . . . . .
Ukvoteret I alt 8 0 0 0 0 8 . . . . 0.1
3AN EEC 6 0 0 0 0 6 . . . . 0.1
3AN NOR 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0
3AS EEC 1 0 0 0 0 1 . . . . 0.0

Kilde: Fiskeristyrelsens Afregningsregister den 8. December 2021 3:23. - Foreløbige tal.
Note : Der kan indgå tal der endnu ikke er farvandsjusteret.
2016 2017 2018 2019 2020 

Bifangster under fodnoter eller 9%-regel henført til kvote for målart

Målartskvote, farvand og zone Bifangstart Tons i alt
Makrel Kuller
JAX2A-14 6A  EEC 18,2 17,6 35,8
7B  EEC 7,1 . 7,1
7C  EEC 7,0 2,1 9,1
7J  EEC 3,6 0,0 3,7
Tons i alt 35,9 19,8 55,6